TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM THÉP

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM THÉP

Kinh tế - xã hội trong nước 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh Kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững với tốc độ tăng trường giữa các khu vực ngày càng khác biệt, một phần do giá dầu và giá một số hàng hóa giảm tác động ở mức khác nhau đến từng khu vực.

 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,08%; quý II tăng 6,44%.

 

thép tấm,thép

 

 

Ngành bất động sản có nhiều tín hiệu ấm lên từ năm 2014. Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa, nhu cầu xây dựng các công trình công cộng.

 

Trong những tháng đầu năm, thị trường thép tiêu thụ thép tốt, sản lượng sản xuất & bán hàng thép tấm của các doanh nghiệp sau 4 tháng liên tục tăng đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

 

Dự báo thị trường thép bắt đầu bước vào những thảng khó khăn nhất trong nước, khi thời tiết không thuận lợi trên khắp cả nước.

 

thép,thép hình

 

 

 Nhìn chung, tình hình sản xuât - bán hàng các công ty thành viên Hiệp hội tháng 6/2015 tiếp tục giữ được mức sản lượng khá tốt.

 

Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy trong vùng, khu vực, trong nước và đặc biệt đối với thép tấm nhập khẩu (thành phẩm, phôi thép).

 

 

 

 

 

 

 

 

TỒNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUÁT - BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM THÉP 

 

 

STT

Ngành hàng

Tháng 6/2015

Tháng 6/2014

% so vối cùng kỳ

 

Sản xuất (tấn)

Bán hàng (tán)

Xuất khầu (tẳn)

Sản xuắt (tin)

Bán hàng (tán)

Xuât

khẩu

(tán)

sx

BH

XK

1

Thép Xây dựng

585.983

530.160

32.665

435.653

375.845

33.698

134,5

141,1

96,9

2

ống thép

130 697

127.661

9.871

99.981

96.599

16.090

130,7

132.2

61,3

3

Tôn mạ KL & SPM

284.333

181.128

66.331

206.477

155.555

69.534

137,7

116,4

95,4

 

4

Thép cán nguội

265.400

153.239

50.079

213.163

97.990

23.484

124,5

156,4

213,2

 

 

6

HRC PO

7.036

5.856

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Tổng cộng

1.273.449

998.044

158.946

955.274

725.989

142.806

133,3

137,5

111,3

 

 

 

 

 

Sản xuất các sản phẩm thép hình của các doanh nghiệp thành viên VSA tháng 6/2015 đạt 1.278.161 tấn, tăng 33,8% so với cùng Kỳ năm 2014, trong đó sản xuất một số sản phẩm thép hình có tăng trưởng cao như:

 

Tôn mạ KL &SPM:      +40,0%

Thép Xây dựng:         + 34,5%;

Ống thép:                 + 30,7%;

 

Bán hàng sản phẩm thép hình các loại của các doanh nghiệp thành viên VSA tháng 6/2015 đạt 1.002.728 tấn, tăng 38,1% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu các sản phẩm thép hình cũng đạt 159.947 tấn, tăng 12% với cùng kỳ năm trước.

 

 

Nguồn :daitoanthang.com