Thép hình ổn định giá ở Việt Nam

Thép hình ổn định giá ở Việt Nam

Giá thép hình không đổi ở Việt Nam tại thời điểm này cùng với một thị trường bình thường. Nhiều người cho rằng thị trường sẽ còn ổn định trong sắp tới gần.

Một nhà buôn thép từ Lào Cai tiết lộ rằng thép hình SS400 50mm*50mm*5mm có giá 11 triệu đồng/tấn (505 USD/tấn), giữ nguyênso với tuần trước.

thép tấm, thép hình

 

THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG

Nhu cầu thép hình ổn định vì vậy ông này muốn tiếp tục giữ chào giá không đổi để xem xét thị trường. cho biết doanh số bán ra hiện nay của ông từ 80-100 tấn/ngày,. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng khối lượng thép Trung Quốc tác động chào giá giảm. nguyên nhân thép hình, thép tấm Trung Quốc chiếm thị phần lớn ở Việt Nam nên ông biết rằng giá thép có thể sẽ đi xuống trong các tuần tới mặc dù thị trường ổn định.

Thị trường thép tấm vẫn dần chuyể biến trong quý hai và hiệu quả kinh doanh của hầu hết các đại lý không đến nỗi xấu ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mùa mưa sắp tới và nhu cầu có thể giảm thêm vào tới đây. Ông muốnchờ mong diễn biến thị trường sắp tới.

nguồn:daitoanthang.com