Tình Hình Nhập khẩu thép tấm, thép hình tăng cả về lượng và giá trị

Tình Hình Nhập khẩu thép tấm, thép hình tăng cả về lượng và giá trị

Theo thống kê Nhập khẩu thép thép tấm, thép hình trong tháng 4 tăng 28,5% về lượng và 5,8% về trị giá.

Trong tháng 4 năm 2015, sản lượng sản xuất sắt thép thô ước đạt 297.500 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ; lượng thép tấm cán nóng ước đạt 372.200 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ; lượng , thép góc ước đạt 307.900 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ.Theo Hiệp Hội Thép Việt Nam cho biết.

thép tấm, thép hình, thép hình chữ u,thép hinh chữ V,thép hinh chữ i

công ty TNHH Thép Đại Toàn Thắng

Nhìn chung 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng sản xuất sắt thép thô đạt 1.053,9 nghìn tấn, tăng 2,5%; thép cán đạt 1.286,9 nghìn tấn, tăng 17,3% so; thép thanh, thép góc đạt 1067,6 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Còn về Nhập khẩu thép các loại trong tháng 4 tăng 28,5% về lượng và 5,8% về trị giá,tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 62,3% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 30% về lượng, tăng 12,5% về trị giá thép

 Hiệp hội Thép Việt Nam, tháng 4 năm 2015, Tại khu vực phía Nam, một số nhà sản xuất điều chỉnh giảm giá mặt hàng thép thanh vằn (CB300, CB400) để tăng sức cạnh tranh, mức giảm phổ biến từ 50.000-100.000 đồng/tấn. sức tiêu thụ mặt hàng thép trên thị trường nội địa tốt (do nhiều dự án sau Tết Nguyên đán đã khởi động; các nhà sản xuất có các chính sách điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng, chiết khấu phù hợp nhằm đẩy mạnh lượng tiêu thụ), giá bán tại nguồn duy trì ổn định so với tháng trước. 

nguồn:daitoanthang.com