NHU CẦU THÉP PHẾ LIỆU Ở CÁC NƯỚC ASEAN

Nhu cầu thép phế của ASEAN  tăng 7% so với năm trước đạt 28,6 triệu tấn trong năm 2018. Khối lượng này có phẩn thấp hơn so với sản xuất thép bán thành phẩm trong khu vực, ở mức 34,3 triệu tấn.

 

Trong số 6 quốc gia trong ASEAN, nhu cầu phế liệu của Việt Nam đạt khối lượng cao nhất là 9,4 triệu tấn trong năm 2018, tăng 6,5% so với năm trước. Nguồn cung phế liệu trong nước giảm 4,5% xuống 4,4 triệu tấn trong khi nhập khẩu tăng đáng kể, tăng 15% đạt 5,07 triệu tấn trong năm 2018. Khối lượng xuất khẩu giảm hơn một nửa xuống còn 86.400 tấn trong năm 2018.

 

Nhu cầu phế liệu lớn thứ hai trong các nước ASEAN  là Indonesia, với tổng khối lượng 6,3 triệu tấn, tăng 19% so với năm trước. Điều này là để phục vụ phát triển sản xuất thép bán thành phẩm. Cung cấp phế liệu trong nước ở Indonesia tăng 10,6% đạt 3,87 triệu tấn trong khi nhập khẩu tăng đáng kể, tăng 33,8% đạt 2,5 triệu tấn trong năm 2018. Mặt khác, xuất khẩu đã giảm 4% xuống còn 67.063 tấn trong cùng năm.

 

thép ĐTT,thép Đại Toàn Thắng,thép phế,thép thanh

 

NHU CẦU THÉP PHẾ LIỆU

 

Nhu cầu phế liệu của Thái Lan là 7 triệu tấn trong năm 2018, giảm 5,6% so với năm trước. Cả nguồn cung và nhập khẩu trong nước lần lượt giảm 5,7% và 0,5%. Xuất khẩu, mặt khác tăng 16,6% đạt 410.137 tấn trong năm 2018.

 

Nhu cầu phế liệu của Malaysia tăng đáng kể, tăng 18,6% so với năm trước đạt 3,5 triệu tấn trong năm 2018. Nguồn cung trong nước tăng hơn 500.000 tấn lên 2,96 triệu tấn. Nhập khẩu tăng 17,7% đạt 993.017 tấn trong cùng năm. Xuất khẩu gần gấp đôi về khối lượng lên 434.699 tấn trong năm 2018.

 

Công suất sản xuất thép của Philippines không lớn, với công suất sản xuất là 1,5 triệu tấn/năm. Tổng nhu cầu phế liệu tăng 9,1% đạt 1,65 triệu tấn trong năm 2018. Philippines là nước xuất khẩu ròng phế liệu và các điểm đến chính là các nước ASEAN. Tổng khối lượng xuất khẩu đạt 500.000 tấn trong năm 2018. Nguồn cung phế liệu trong nước tăng 19,5% so với năm trước lên 2,15 triệu tấn trong cùng năm.

 

Công suất sản xuất thép của Singapore là 750.000 tấn và sản xuất thép bán thành phẩm chỉ đạt 618.185 tấn trong năm 2018. Do đó, nhu cầu phế liệu trong nước, chỉ đạt 686.872 tấn, tăng 4,2% so với năm trước. Tuy nhiên, Singapore cũng là nước xuất khẩu ròng về phế liệu, ở mức 726.153 tấn trong năm 2018, giảm 8% so với năm trước. Tổng nguồn cung phế liệu trong nước ở nước này là 1,29 triệu tấn trong năm 2018, tăng 5,2% so với năm trước. Nhập khẩu giảm gần một nửa còn 126.306 tấn trong cùng kỳ.

 

Nguồn:VSA