NHU CẦU THÉP CỦA TRUNG QUỐC DỰ KIẾN SẼ GIẢM

Trong nửa đầu năm 2018, nhu cầu thép của Trung Quốc tăng từ kích cầu nhỏ trong bất động sản và nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nỗ lực tái cân bằng kinh tế tiếp tục và các quy định về môi trường khắc nghiệt sẽ dấn đến giảm nhu cầu thép vào cuối năm 2018 và 2019.

 

công ty thep dai toan thang

NHU CẦU THÉP CỦA TRUNG QUỐC

 

Cả rủi ro giảm và tăng đều tồn tại đối với Trung Quốc. Rủi ro giảm là do sự cạnh tranh thương mại đang diễn ra với Mỹ và nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc. 

 

Tuy nhiên, nếu chính phủ Trung Quốc quyết định sử dụng các biện pháp kích thích để ngăn chặn sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc trước tình hình kinh tế suy thoái, nhu cầu thép trong năm 2019 sẽ được đẩy mạnh.

 

Nguồn:VSA