TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG THÉP

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG THÉP

 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô tăng lên từ Trung Quốc đã đẩy sản lượng toàn cầu lên 148,33 triệu tấn trong tháng 4, tăng 4% so với 142,68 triệu tấn của năm trước. Sản lượng từ đầu năm đến cuối tháng 4 là 426.55 triệu tấn tăng 4,1 % so với mức 409,76 triệu tấn trong bốn tháng đầu năm 2017.

 

Sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 933 triệu tấn trên cơ sở hàng năm, tăng 12,2% so với 832 triệu tấn trong năm 2017, theo tính toán của Platts dựa trên số liệu của Cục thống kê quốc gia. Chiếm 51,7% sản lượng toàn cầu trong tháng 4, năm nay Trung Quốc đã sản xuất nhiều hơn 5% so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ tăng nhanh hơn so với Ấn Độ (4,2%), nước đang tích cực theo đuổi chiến lược tăng trưởng.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô, thép cây,thép thanh

TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG THÉP

 

Sản lượng thép cây tháng 4 của TrungQuốc tăng 2,7% so với năm ngoái lên 16,56 triệu tấn. Sản lượng thép cây trong tháng 1 - tháng 4 đạt 63,76 triệu tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép cuộn của Trung Quốc đạt 11,37 triệu tấn trong tháng 4, tăng 1,9% so với năm trước. Và trong 4 tháng đầu năm là 42,62 triệu tấn, tăng 5,7%.

 

Trên toàn cầu, sử dụng công suất sản xuất thép tăng 2,4% trong tháng 4 đạt 76,9%. Sản lượng thép thô của Ấn Độ trong tháng 4 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8.59 triệu tấn từ 8,22 triệu tấn. Khoảng 5,01 triệu tấn sản xuất trong tổng sản lượng là từ các công ty: Steel Authority of India Ltd, Rashtriya Ispat Nigam, Tata Steel, Essar Steel, JSW Steel và Jindal Steel & Power.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô, thép

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THÉP

 

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 4 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với tháng 3 xuống 8,72 triệu tấn. Trong tổng lượng tháng 4, sản lượng thông qua lò thổi đạt 6,45 triệu tấn, giảm 2,6% so với năm trước và 4,9% so với tháng 3; sản lượng lò điện tăng 6,7% so với năm ngoái, đánh dấu 19 tháng liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 1,3% so với tháng trước đạt 2,27 triệu tấn.

 

Tăng trưởng ở Liên minh châu Âu đã trầm lắng hơn trong tháng 4, tăng 2% đạt 14,9 triệu tấn.

Sản lượng của Thố Nhĩ Kỳ giảm 3,1% trong tháng 4 xuống còn dưới 3 triệu tấn, trong khi sản lượns từ đầu năm đến nay tăng 5,1%. Thép thô được sản xuất bởi EAF Thô Nhĩ Kỳ trong quý đầu năm tăng 10,8% lên 6,6 triệu tấn, còn sản xuất thông qua lò thổi oxy tăng 2% so với năm trước đạt 2,9 triệu tấn.

 

Sản lượng phôi của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8,4% so với năm ngoái lên 6.5 triệu tấn trong quý 1, trong khi sản lượng phôi tấm tăng 6,8% đạt 3 triệu tấn.

 

Tăng trưởng mạnh ở Bắc Mỹ, sản lượng tăng 6,4% lên gần 10 triệu tấn trong tháng 4, tăng 13,4% và 13,7% ở Canada và Mexico, và sản lượng của Mỹ tăng 3,6% lên 6,9 triệu tấn.

 

Sử dụng công suất ở Mỹ là 75,7%, tăng từ 73,7% so với năm trước. Các nhà sản xuất lớn của CIS và Nam Mỹ tăng trưởng đều đặn, với sản lượng của Nga tăng 2,4% trong tháng 4 lên 6 triệu tấn và sản lượng của Brazil tăng 1,9% lên 2,9 triệu tấn.

Iran và Qatar đã đẩy sản lượng Trung Đông lên 2,9 triệu tấn, tăng 8,6%.

 

Nam Mỹ sản xuất 3,82 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 4,1% so với 3,67 triệu tấn cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 3,5% so với 3,96 triệu tấn của tháng 3. Sản lượng của Brazil trong tháng 4 tăng 1,7% đạt 2,94 triệu tấn so với 2,89 triệu tấn năm trước và giảm 3,9% so với 3,06 triệu tấn trong tháng 3.

 

Nguồn:VSA