TƯƠNG LAI VỀ SẮT THÉP CÓ TRÊN TOÀN CẦU

TƯƠNG LAI VỀ SẮT THÉP CÓ TRÊN TOÀN CẦU

 

Các ước tính của Worldsteel cho thấy rằng lượng sắt thép phế liệu sẵn có trên toàn cầu ở mức 750 triệu tấn trong năm 2017, trong đó 630 triệu tấn đã được tái chế bởi ngành công nghiệp thép và đúc trên toàn cầu.Worldsteel dự đoán sản lượng phế liệu toàn cầu sẽ đạt khoảng 1 tỷ tấn vào năm 2030 và 1,3 tỷ tấn vào năm 2050. Nói cách khác, dự kiến tăng trưởng hơn 500 triệu tấn trong 30 năm tới.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô, thép cây,thép thanh

TƯƠNG LAI VỀ SẮT THÉP

 

Các nước đang phát triển, và đặc biệt là Trung Quốc, được cho là sẽ thấy sự tăng trưởng mạnh nhất về tình trạng sẵn có phế liệu, phản ánh sự gia tăng đáng kinh ngạc trong việc sử dụng thép của họ trong những năm 1990 và 2000. Sự sẵn có phế liệu của Trung Quốc ước tính đạt khoảng 300 triệu tấn vào năm 2030 và 400 triệu tấn vào năm 2050, từ khoảng 200 triệu tấn ngày nay.

 

Hiện nay, Trung Quốc có một lượng khá thấp các lò hồ quang điện (EAF) và sử dụng khá ít phế liệu hơn so với các khu vực phát triển cả trong luyện thép lò EAF và lò thổi bazơ (BOF) nhưng điều này có thể sẽ thay đôi với sự sẵn có của phế liệu ngày càng tăng.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô, thép

THÉP TRÊN TOÀN CẦU

 

Chúng ta đã nhìn thấy một số thay đổi quan trọng trong cơ cấu sản xuất thép của Trung Quốc với việc đóng cửa khoảng 140 triệu tấn công suất lò cảm ứng và áp dụng các biện pháp môi trường mới hạn chế sản xuất. Các nhà máy EAF mới (khoảng 50 triệu tấn) cũng dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm tới.

 

Tại các khu vực đang phát triển khác, như Ấn Độ và ASEAN, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất và sử dụng thép cũng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng về lượng phế liệu sẵn có. Ấn Độ và khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lượng phế liệu sẵn có trong vòng 15 năm tới.

 

Nguồn:VSA