GIÁ XUẤT KHẨU HRC TRUNG QUỐC ỔN ĐỊNH

GIÁ XUẤT KHẨU HRC TRUNG QUỐC ỔN ĐỊNH

 

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định sau khi chạm mức cao nhất hơn 6 năm trong tháng 3.

 

Phần lớn các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá chào bán ổn định. Đối với HRC SS400, giá chào được nghe ở mức $ 615-625/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 4 hoặc 5. Nhiều giao dịch được  chốt trong tuần trước. Theo một thương nhân Trung Quốc, 5.000 tấn HRC SS400 được bán ở mức $625-628/tấn CFR Việt Nam giao tháng 4.

 

Một nhà máy lớn phía đông cũng đã bán 5.000 tấn HRC SAE 1006 2.0mm tại mức $650/tấn CFR Việt Nam. Nhà máy này đã tăng giá chào bán lên $655/tấn CFR Việt Nam. Một thương nhân Việt Nam nhận được chào mua từ một nhà cán lại ở mức 640 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 trong khi giá chào thấp nhất trên thị trường là 650 USD/tấn CFR Việt Nam.

 

Nguồn:VSA