TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU THÉP PHẾ TĂNG VỌT

TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU THÉP PHẾ TĂNG VỌT

 

Theo số liệu Hiệp hội gang thép Trung Quốc, xuất khẩu thép phế từ Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2017 do nhu cầu trong nước bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế sản lượng thép luyện từ phế kim loại.

 

Trung Quốc xuất khẩu 2,2 triệu tấn thép phế trong năm 2017, tăng khoảng 1.000 tấn trong năm 2016, mặc dù mức thuế xuất khẩu thép phế 40%. Lượng lớn xuất khẩu tới các nước Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

 

Trung Quốc đã tìm cách cắt giảm công suất trong ngành thép, đóng cửa 115 triệu tấn công suất trong năm 2016 - 2017 và đóng 140 triệu tấn lò cảm ứng sử dụng phế liệu để chế tạo thép.

 

Nguồn:VSA