SẢN LƯỢNG THÉP THÔ THẾ GIỚI

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ THẾ GIỚI

 

Sản lượng thép thô thế giới của 66 nước báo cáo tới Hiệp hội Thép Thế giới (Worlđsteel) là 136,3 triệu tấn trong tháng , tăng 3,7% so với 2016.

 

Sản lượng thép thô của Trung Quốc tháng 11/2017 là 66,2 triệu tấn, tăng 2,2% so với tháng 11/2016. Nhật Bản sản xuất 8,7 triệu tấn, tăng 1,0%.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô, thép

 

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

 

 

Tại Châu Âu, sản lượng thép thô tháng 11/2017 so với cùng kỳ 2016: Ý sản xuất 2,2 triệu tấn, tăng 3,3%. Pháp sản xuất 1,2 triệu tấn, giảm 8,7%. Tây Ban Nha sản xuất 1,3 triệu tấn, tăng 18,0%.

 

thép DTT,thép thế giới,thép thô

THÉP THÔ THẾ GIỚI

 

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11/2017 là 3,1 triệu tấn, tăng 7,0% so với tháng 11/2016. Mỹ sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô trong tháng 11/2017, tăng 8,5% so với tháng 11/2016. Tỷ lệ sử dụng công suất thép thô của 66 nước trong tháng 11/2017 là 70,7%, tăng 1,5% so với tháng 11/2016, và giảm 2,2% so với tháng 10/2017.

 

Nguồn:VSA