SẢN LƯỢNG THÉP THÔ THẾ GIỚI TĂNG 5,9%

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ THẾ GIỚI  TĂNG 5,9%

 

Sản lượng thép thô của 66 nước báo cáo tới Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) là 145,3 triệu tấn  tăng 5,9% so với tháng 10/2016.

 

Sản lượng thép thô của Trung Quốc là 72,4 triệu tấn, tăng 6,1% so với tháng 10/2016. Sản lượng thép thô tháng 10/2017 so với cùng kỳ 2016 của một số nước: Nhật Bản sản xuất 9 triệu tấn, giảm 1%. Ấn Độ sản xuất 8,6 triệu tấn, tăng 5,3%.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép thanh,thép thô

 

Mức sử dụng công suất thép thô của 66 nước trong tháng 10/2017 là 73,0%, tăng 3% so với tháng 10/2016. So với tháng 9/2017, giảm 0,6%.

 

Tại Châu Âu, sản lượng thép thô tháng 10/2017 của Ý là 2,3 triệu tấn, tăng 6,1% so với tháng 10/2016. Pháp sản xuất 1,4 triệu tấn, tăng 1,6%. Tây Ban Nha sản xuất 1,3 triệu tấn, tăng 11,9%.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép thô 2

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10/2017 là 3,3 triệu tấn, tăng 11,1% so với tháng 10/2016.

 

Mỹ sản xuất 7,0 triệu tấn thép thô trong tháng 10/2017, tăng 12,0% so với tháng 10/2016.

 

Nguồn:VSA