GIÁ QUẶNG SẮT VƯỢT $70/TẤN, TĂNG HƠN $10/TẤN

GIÁ QUẶNG SẮT VƯỢT $70/TẤN, TĂNG HƠN $10/TẤN

 

Bắt đầu tháng 11 ở mức dưới $60/tấn CFR, giá quặng sắt giao đường biển chạm mức $70/tấn CFR trong ngày đầu tháng 12, được hỗ trợ bởi báo giá thép tăng giữa bối cảnh sản xuất cắt giảm. Vào ngày 1/12, quặng cám 62% Fe của úc tăng  $1 /tấn lên $70/tân CFR trong một ngày, tiếp tục tăng giá, mặc dù giá phôi thép Đường Sơn ổn định sau khi chạm mức cao mới vào ngày 30/1 1. Giá tại các cảng tiếp tục tăng, tuy nhiên giao dịch vẫn yếu ở tất cả các điểm đến.

Tổng cộng, giá nguyên liệu thô này đã tăng $10,75/tấn trong một tháng, được hỗ trợ bởi sự gia tăng ấn tượng của giá thép, đặc biệt là trong ngành thép xây dựng. Kết quả của sự cắt giảm sản xuất là sự thiếu hụt nguồn cung. Đồng thời, nhu cầu thép thanh ở các tỉnh phía đông và nam của Trung Quôc đã làm giảm mạnh lượng hàng tồn kho của các nhà thương mại. Do đó, giá thép thanh trong nước tiếp tục tăng mạnh.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép cuộn,nguyên liệu thép

GIÁ QUẶNG SẮT VƯỢT $70/TẤN

 

Ngày 4/12, được thúc đấy mạnh hơn từ giá thép tăng, quặng cám 62% Fe của úc tăng $2/tấn lên $72/tấn CFR, mặc dù hoạt động thu mua hạn chế.

 

Tuy nhiên, mặc dù thị trường thép sáng sủa, triển vọng cho quặng sắt không vững chãi. Mức tiêu thụ sẽ tiếp tục giảm, hầu hết các nhà phân tích đều có quan điểm bi quan về lâu dài. Tuy nhiên, trong ngăn hạn, lo lắng chính đối với những người tham gia dự án đang làm suy yếu hoạt động xây dựng trong nước do thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn.

 

Nguồn:vsa