XUẨT KHẨU THÉP CỦA TRUNG QUỐC SANG ĐÔNG NAM Á GIẢM TRONG NĂM 2018

XUẨT KHẨU THÉP CỦA TRUNG QUỐC SANG ĐÔNG NAM Á GIẢM TRONG NĂM 2018

 

Tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á có thể sẽ tiếp tục giảm trong năm 2018 do giá cả trong nước tăng đã khiến các nhà máy thép của Trung Quốc chuyến hướng cung cấp cho thị trường nội địa.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép cuộn

THÉP CỦA TRUNG QUỐC

 

Theo ước tính của SEA1SI, xuất khẩu thép của Trung Quốc sang thị trường các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 16,35 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2017. Xuất khẩu thép của nước này tới phần còn lại của thế giới đã giảm 30% so cùng kỳ năm ngoái xuống còn 59,61 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2017.

 

Mức giảm lớn nhất là thép thanh vằn, giảm 79% xuống còn 2,53 triệu tấn. Tiếp theo là thép hình giảm 46% xuống 703.931 tấn, thép cuộn giảm 41% xuống còn 2,26 triệu tấn.

 

Nguồn:VSA