XUẤT KHẨU PHẾ LIỆU MỸ SANG VIỆT NAM TĂNG

XUẤT KHẨU PHẾ LIỆU MỸ SANG VIỆT NAM TĂNG

 

Sự hồi phục của Việt Nam như một điểm đến chính cho xuất khẩu phế liệu của Mỹ vẫn tiếp tục trong nửa đầu năm 2017. Mỹ xuất khẩu 304.326 tấn phế liệu tới Việt Nam trong nửa đầu năm trở thành điểm đến xuất khẩu phổ biến thứ tám trong thời gian qua. Đây là lượng phế liệu cao nhất đổ vào Việt Nam kể từ năm 2013 khi Mỹ xuất 379.900 tấn trong nửa đầu năm đó.

 

Theo số liệu của Bộ Thương mại và ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, hai cảng lớn nhất xuất khẩu phế liệu sang Việt Nam trong nửa đầu năm là San Francisco với 112.747 tấn và Los Angelos với 96.847 tấn.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép cuộn,thép phế

XUẤT KHẨU PHẾ

 

Phần lớn lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm được phân chia khá đều giữa phế vụn và HMS 1& 2 với 113.092 tấn phế vụn và 126.703 tấn các loại HMS kết hợp. Hai loại này chiếm hơn 75% khối lượng lô hàng trong thời gian này.

 

Lần cuối cùng Việt Nam là một trong 10 điểm đến xuất khẩu phế liệu lớn nhất của Mỹ hàng năm là năm 2012, với 528.252 tấn trong cả năm. Dựa vào lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đang trên đà vượt quá mức đó.

 

Nguồn:VSA