TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THÉP CỦA TRUNG QUỐC TỚI ASEAN

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THÉP CỦA TRUNG QUỐC TỚI ASEAN

 

Xuất khẩu thép của Trung Quốc ghi nhận 106,73 triệu tấn trong năm 2016, giảm nhẹ 3,1% so với năm trước. Xuất khẩu trong tháng 1/2017 giảm thêm, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước còn 7,2 triệu tấn. Mặt khác, trong năm 2016, xuất khẩu thép thành phẩm sang ASEAN tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 36,4 triệu tấn, nhưng lượng hàng xuất khẩu đã giảm đáng kể 25% trong tháng 1/2017.

 

Xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc sang ASEAN vẫn rất lớn, đạt 13,3 triệu tấn trong năm 2016, tăng 11,5% so với năm trước. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu đã giảm 50% so với cùng kỳ năm trước xuống chưa đầy nửa triệu tấn vào tháng 1/2017. Trong số sáu nước ASEAN, Indonesia là điểm đến chính của xuất khẩu thanh từ Trung Quốc với khối lượng 3,6 triệu tấn trong năm 2016. Khối lượng giảm một nửa còn 133.885 tấn trong tháng 1/2017. Điểm đến lớn thứ hai là Philippines. Khối lượng xuất khẩu trong tháng 1/2017 là 121.371 tấn, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm

XUẤT KHẨU THÉP CỦA TRUNG QUỐC

 

Xuất khẩu thép hình của Trung Quốc sang ASEAN là 1,7 triệu tấn trong năm 2016, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, nhưng khối lượng giảm đáng kê 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống dưới 100.000 tấn trong tháng 1/2017. Xuất khẩu sang Việt Nam có khối lượng lớn nhất trong sáu nước ASEAN trong năm 2016. Tuy nhiên, khối lượng giảm đáng kể 33,8% so với năm trước xuống 41.365 tấn trong tháng 1/2017. Khối lượng xuất khẩu sang Philipin năm 2016 là 310.263 tấn, tăng 56% so với năm trước, trong khi khối lượng tháng 1/2017 là 31.940 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

 

Xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc sang ASEAN giảm nhẹ trong năm 2016 xuống gần 5 triệu tấn và khối lượng tiếp tục giảm thêm 36,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 243.556 tấn trong tháng 1/2017. Các điểm đến chính trong khu vực là Philippines, tiếp theo là Việt Nam. Xuất khẩu sang Philipin tiếp tục tăng từ mức tăng trưởng 21,5% trong năm 2016 lên 772,455 tấn, tăng thêm 80% so với cùng kỳ năm trước đạt 102.070 tấn trong tháng 1/2017. Mặt khác, xuất khẩu sang Việt Nam đã chậm lại từ mức tăng 3,2% trong năm 2016 (đạt 1,38 triệu tấn) xuống mức giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1/2017 (68.361 tấn).

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm,thép cuộn

Xuất khẩu thép cuộn 

Xuất khẩu tấm cán nóng từ Trung Quốc sang ASEAN trong tháng 1/2017 giảm đáng kể 40% so với cùng kỳ năm trước đạt 145.296 tấn, so với mức tăng 11% trong năm 2016. Điểm đến chính trong khu vực là Việt Nam, với 73.006 tấn trong tháng 1/2017, giảm đáng kể 60% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1/2017. Mặt khác, xuất khẩu sang Thái Lan, điểm đến lớn thứ hai trong khu vực, tiếp tục tăng đáng kể từ mức 54% trong năm 2016 đến mức trên 300% đạt 36.210 tấn trong tháng 1/2017.

 

Xuất khẩu cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc sang ASEAN tiếp tục tăng đáng kể với tốc độ tăng trưởng 30% so với năm trước trong năm 2016 đạt 5,5 triệu tấn và tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1/2017 lên gần 600.000 tấn. Xuất khẩu sang Việt Nam tiếp tục tăng, tăng gấp đôi về khối lượng đạt 534.327 tấn trong tháng 1/2017, khiến Việt Nam trở thành điểm đến lớn nhất của xuất khẩu HRC của Trung Quốc.

 

Xuất khẩu cuộn cán nguội (CRC) của Trung Quốc vào ASEAN năm 2016 đạt 1,1 triệu tấn, tăng 19,5% so với năm trước. Trong tháng 1/2017, khối lượng đạt 128.016 tấn, tăng mạnh 101,4% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đến lớn nhất của xuất khẩu CRC Trung Quốc là Việt Nam với 83.186 tấn trong tháng 1/2017, tăng gấp 4 lần so với tháng 1/2016.

 

Xuất khẩu tôn mạ tráng từ Trung Quốc sang ASEAN tăng 37% so với cùng kỳ năm trước đạt 4,9 triệu tấn trong năm 2016 nhưng khối lượng giảm 1% xuống còn 329.674 tấn trong tháng 1/2017. Hai điểm đến chính đối với xuất khẩu tôn mạ tráng của Trung Quốc trong tháng 1/2017 là Việt Nam và Thái Lan, với 89.664 tấn và 88.819 tấn. Xuất khẩu sang Thái Lan trong năm 2016 tiếp tục tăng đáng kể 36,4% và 49,1% trong tháng 1/2017. Mặt khác, xuất khấu sang Việt Nam giảm mạnh, trong tháng 1/2017 giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:VSA