TRIỂN VỌNG THÉP THẾ GIỚI 2017-2018

TRIỂN VỌNG THÉP THẾ GIỚI 2017-2018

 

Thép phục hồi mạnh, nhưng triển vọng không chắc chắn

 

Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) đưa ra Triển vọng thép thế giới trong năm 2017-2018. Worldsteel dự báo rằng nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 1,3% đạt 1.535,2 triệu tấn trong năm 2017, sau tăng trưởng 1,0% trong năm 2016. Năm 2018, dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 0,9% và sẽ đạt 1.548,5 triệu tấn.

 

Bình luận về triển vọng, ông T.v. Narendran, Chú tịch ủy ban Kinh tế Thế giới cho biết, "Năm 2016, nhu cầu thép phục hồi mạnh hơn dự kiến với xu hướng tăng chủ yếu đến từ Trung Quốc. Chúng tôi tin vào năm 2017 và năm 2018, chúng ta sẽ thấy sự gia tăng theo chu kỳ nhu cầu thép với sự hồi phục Liên tục của các nền kinh tế phát triển và sự tăng trưởng nhanh chóng ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng Nga và Brazil cuối cùng sẽ thoát khỏi suy thoái. Tuy nhiên, Trung Quốc, chiếm 45% nhu cầu thép toàn cầu, dự kiến sẽ quay trở lại mức tăng trưởng chậm lại sau khi tăng ngắn hạn gần đây. Vì lý do này, động lực tăng trưởng tổng thể sẽ vẫn khiêm tốn.

 

thép DTT,thép thế giới,thép hình ,thép tấm

TRIỂN VỌNG THÉP THẾ GIỚI 

 

Kinh tế toàn cầu đang tăng lên, nhưng sự không chắc chắn leo thang 

 

Với nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang giảm dần và tình hình kinh tế cải thiện ở hầu hết các khu vực, một số thay đổi địa chính trị vẫn tạo ra một số mối quan tâm. Chính sách của Hoa Kỳ không chắc chắn, Brexit, làn sóng dân cư đang gia tăng trong các cuộc bầu cử ở Châu Âu hiện nay và tiềm năng rút lui khỏi toàn cầu hóa và thương mại tự do dưới áp lực của chủ nghĩa quốc gia đang gia tăng, tạo thêm một chiều hướng mới về sự không chắc chắn trong môi trường đầu tư.

 

Nguồn:VSA