TÌNH HÌNH THÉP TẤM TOÀN CẦU THÁNG QUA

TÌNH HÌNH THÉP TẤM TOÀN CẦU THÁNG QUA

 

Đó là một bức tranh hỗn hợp về thị trường thép tấm ở các khu vực khác nhau trong cuối tháng 2 và tháng 3. Thị trường trong nước Trung Quốc và Mỹ tiếp tục xu hướng đi lên, trong khi thị trường xuất khẩu của Trung Quốc nhận thấy sức mua hạn chế. Đồng thời, tình hình cải thiện ở các thị trường Châu Âu.

 

Giá xuất khẩu thép tấm nặng nguồn gốc Trung Quốc xu hướng tăng trong suốt tháng 2, nhờ thị trường thép tấm trong nước nở rộ. Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu than vãn rằng nhu cầu ở nước ngoài nói chung vẫn ảm đạm, và người mua khó mà bắt kịp với giá chào tăng của Trung Quốc. Trong tháng 3, giá chào xuất khẩu thép tấm nặng từ Trung Quốc cao hơn, theo sau việc giá trong nước tiếp tục tăng.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép tấm

TÌNH HÌNH THÉP TẤM TOÀN CẦU

 

Tại Nhật Bản, giá thép tấm nặng loại thương phẩm tăng nhưng ở mức chậm hơn dự kiến.

 

Giá thép tấm của Mỹ tăng trong đầu tháng 3. Có sự lạc quan về giá có thể sẽ tiếp tục mạnh trong quý 2.

 

Nguồn:VSA