GIÁ CHÀO PHÔI THÉP (BILLET) THỔ NHĨ KỲ GIẢM Ở ĐÔNG NAM Á

GIÁ CHÀO PHÔI THÉP (BILLET) THỔ NHĨ KỲ GIẢM Ở ĐÔNG NAM Á

 

Chào giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Nam Á giảm đã khiến các nhà thưong mại ngạc nhiên.

 

Tại Thái Lan, phôi thép 130/150mm 3sp/5sp Thổ Nhĩ Kỳ được nghe nói chào giá ở mức $395/tấn CFR Thái Lan, giảm từ $410-415/tấn CFR trong tuần trước.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép dtt

 

Tại Manila, chào giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $410-420/tấn CFR.

 

Giá phôi thép Trung Quốc có thể giờ sẽ giảm bởi vì phôi thép từ các nước khác sẽ vào khu vực này một khi mà giá của Trung Quốc tăng quá xa. Chào giá phôi thép 120/130mm Q275 của Trung Quốc được nghe nói 2 tuần trước ở mức $440- $450/t CFR Manila trong khi giao dịch phôi thép diễn ra ở mức giá $430/t CFR Manila.

 

Nguồn:VSA