NHẬP KHẨU THÉP TIẾP TỤC TĂNG CAO

NHẬP KHẨU THÉP TIẾP TỤC TĂNG CAO

 

Trong 11 tháng đầu năm 2016:

Tổng lượng nguyên liệu, thép bán thành phẩm và thành phẩm nhập khẩu đạt 21.269.956 tấn, tăng 19,96% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 8.392.687.212 USD, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Tổng các loại thép thành phẩm nhập khẩu đạt 16.027.449 tấn, tảng 27,7% so với cùng kỳ năm 2015.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,giá thép

thép cuộn,thép tấm

 

Một số mặt hàng thép nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015 như:

 

-Tôn mạ màu: 521.485 tấn, tăng tới 85,9%;

 

-Thép cuộn và thép thanh: 805.360 tấn, tăng 199,9%;

 

-Thép hình: 164.038 tấn, tăng 45,8%;

 

-Thép không gỉ: 634.509 tấn, tăng 17,5%;

 

-Thép hợp kim: 7.384.592 tấn, tăng 16,6%;

 

nguồn:VSA