TÌNH HÌNH THÉP TẤM THÁNG QUA

TÌNH HÌNH THÉP TẤM THÁNG QUA

 

Giá thép tấm tăng ở khắp các khu vực thương mại lớn trong đầu tháng 11, được thúc đẩy bởi giá than luyện cốc hồi phục trên toàn cầu. 

 

Cuối tháng 10, các nhà máy Trung Quốc bắt đầu tăng giá thép tấm loại thương phẩm, do chi phí than luyện cốc tăng cao. Giá của Trung Quốc hồi phục đáng kể, 310-340 Yuan/tấn ($45-49/tấn) vào đầu tháng 11.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép tấm

Tình hình thép tấm 

 

Giá thị trường trong nước Trung Quốc tăng dẫn tới giá xuất khẩu thép tấm nguồn gốc Trung Quốc tăng nhanh trong suốt tháng 10 và tháng 11.

 

Nguồn:VSA