TÌNH HÌNH THÉP TẤM

TÌNH HÌNH THÉP TẤM

 

Nói về giá thép tấm thì đó là bức tranh hỗn hợp, khi mà các thị trường chuyển giao sang một quý mới. Giá thép tấm Châu Âu tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 9, sau khi giảm suốt 4 tháng. Trái lại giá của Trung Quốc bắt đầu xu hướng đi xuống trong tháng 10. Trong khi đó, thị trường thép tấm Mỹ tiếp tục nhận thấy giảm đáng kể so với tháng trước.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,

Tình hình thép tấm,thép tấm các loại

 

Chi phí than luyện cốc tăng khiển các nhà máy Trung Quốc phải chuyển tải chi phí sản xuất cao hơn tới khách hàng của họ. Giá mạnh lên ở thị trường trong nước dẫn tới giá xuất khẩu thép tấm nguồn gốc Trung Quốc tăng dần trong tháng 9.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép tấm

Thép tấm,Thép dtt

 

Thị trường thép tấm Mỹ tiếp tục bị thách thức trong tháng 9 và tháng 10, do thị trường bán lại bị áp lực và các nhà phân phối tìm cách để xả hàng tồn kho giá cao. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy trong nước được nghe nói là sẽ nỗ lực tăng đà giá cả và Nucor đã thông báo hồi giữa tháng 10 rằng sẽ tăng giá thêm $30/tấn ngắn.

 

NGUỒN:VSA