NHẬP PHÔI TẤM GIẢM ,TRONG KHI NHẬP KHẨU PHÔI THANH TĂNG

 NHẬP PHÔI TẤM GIẢM ,TRONG KHI NHẬP KHẨU PHÔI THANH TĂNG

 

Mặc dù nhập khẩu thép bán phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước còn 4,12 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay, phôi thanh và phôi bloom nhập khẩu của nước này tiếp tục tăng lên đáng kể trong thời gian đó, đặc biệt là từ Trung Quốc, theo dữ liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ (TCDU).

 

Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 3,06 triệu tấn phôi thanh trong 7 tháng đầu năm, tăng 21,9%, tuy nhiên, giá trị của các hàng nhập khẩu này giảm 7,4% trong thời gian đó còn 975,5 triệu USD. Trong khi đó, phôi thanh nhập khâu từ Trung Quôc đạt 891.372 tấn trong thời gian đó, tăng vọt 484,7% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu TCUD cho hay. Hiệp hội đã không cung cấp nguồn gốc phôi thanh nhập khẩu khác trong thời gian đó.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép tấm

Thép Thanh,Thép hình

 

Nhập khẩu phôi tấm của Thổ Nhĩ Kỳ, đã giảm đáng kể trong bảy tháng đầu năm. Phôi tấm nhập khẩu đạt 1,06 triệu tấn trong giai đoạn đó, giảm mạnh 42,3%. Giá trị nhập khẩu phôi tấm cũng giảm đáng kể 54,5% cùng kỳ năm trước còn 309,3 triệu USD, theo số liệu TCUD.

 

Chi tính riêng trong tháng 7, nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể 41.3% còn 121.484 tấn. trong khi giá trị của các hàng nhập khẩu này cũng giảm mạnh 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái còn 71,8 triệu USD.

 

Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 121.335 tấn phôi thanh và bloom trong tháng Bảy, giảm 41.3%, trong khi nhập khẩu phôi tấm chi có 149 tẩn, sụt giảm 49.7% so với cùng kỳ năm trước, số liệu mới nhất của TCUD.

 

nguồn:vsa