TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP

TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP 

 

Ngày 18/7/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã có Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 việc Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thépthép dài.

 

Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành số 2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu.

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ và gửi Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ đến các bên liên quan của vụ việc để các bên liên quan có ý kiến bình luận đối với nội dung của Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình

 

Thép,Thép Hình,tiêu điểm Thép

 

Ngày 1-2/8/2016, Hội nghị Tham vấn giữa Hội đồng Gang thép Đông Nam Á (AISC) với các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN đã diễn ra tại Viêng Chăn- Lào.

 

Các thành viên AISC đã đưa ra vấn đề cạnh tranh không lành mạnh từ Trung Quốc vào các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

 

Từ 14-16/11/2016, Diễn đàn phát triển bền vững gang thép Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

 

Vào cuối tháng 5 - đầu tháng 6/2016 vừa qua,Hội nghị & Triển lãm SEAISI 2016 “Đổi mới và tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành thép ASEAN” đươc tổ chức thảnh cônq tốt đẹp.

 

Xuất khẩu thép của Trung Quốc đến các khu vực trên thế giới trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt trên 46 triệu tấn.

 

Việt Nam đứng thứ 4 trong số 10 quốc gia nhập khẩu thép dài Trung Quốc lớn nhất sau Hàn Quốc, Indonesia và Philippines.

 

Việt Nam đứng thứ 2 trong số 10 quốc gia nhập khẩu thép dẹt Trung Quốc lớn nhất, chỉ sau Hàn Quốc.

 

nguồn: vsa