BÁO CÁO SƠ BỘ TIÊU THỤ THÉP ASEAN

BÁO CÁO SƠ BỘ TIÊU THỤ THÉP ASEAN 

 

Dữ liệu sơ bộ thu thập bởi SEAISI cho thấy, tiêu thụ thép biểu kiến trong ASEAN có thể sẽ đạt 70 triệu tấn trong năm 2015, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Điêu này chủ yếu được đóng góp bời các tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ mạnh mẽ ở Việt Nam và Philippines.

 

Nhu cầu thép của Việt Nam ước tính tăng 26% so với năm trước đạt 18 triệu tân trong năm 2015, vượt qua Thái Lan trở thành nước tiêu thụ thép lớn nhất trong khu vực. Sản lượng trong nước tiếp tục tăng đáng kể, 27% so với cùng kỳ đạt 7 triệu tân. Nhập khâu cũng tăng mạnh, 26% so với cùng kỳ đạt gàn 14 triệu tấn trong cùng kỳ. Xuất khấu cũng tiếp tục tăng, hơn 500.000 tấn.

 

 

thép,thép tấm,thép hình

 

Thép,thép tấm,thép hình

 

Nhu cầu thép của Philippines cũng tăng trưởng mạnh mẽ, 15% so với cùng kỳ, vượt ngưỡng 8 triệu tấn trong năm 2015. Sản xuất trong nước mở rộng đáng kể, 1 triệu tấn trong năm 2015, trong khi nhập khẩu tăng nhẹ, 4% so với cùng kỳ. Malaysia và Singapore đều có tốc độ tăng trưởng vừa phải là 5% so với cùng kỳ. Nhu cầu thép của Malaysia dự kiến sẽ gần 11 triệu tấn trong năm 2015. Tuy nhiên các nhà sản xuất trong nước không được hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao. Khối lượng sản xuất trong nước dự kiến sẽ vẫn trì trệ, vào khoảng 4,7 triệu tấn. Nhập khẩu tăng khoảng 500.000 tấn trong năm 2015, trong khi xuấl khấu giảm nhẹ.

 

Singapore, nước tiêu thụ thép nhỏ nhất trong khu vực ASEAN-6, có múc tăng trưởng cao hơn nhu cầu thép 5% so với năm trước đạt khoảng 4 triệu tấn trong năm 2015. Tuy nhiên, sản xuất trong nước giảm gần 6% so với năm trước trong khi nhập khẩu tăng nhẹ lên trên 5 triệu tấn. Xuất khẩu giảm 7% so với năm trước đạt 1,8 triệu tấn trong cùng kỳ.

 

Nhu cầu thép của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 3% so với cùng kỳ, đạt dưới 17 triệu tấn trong năm 2015, do đó trở thành quốc gia tiêu thụ thép lớn thứ hai trong khu vực, sau Việt Nam. Sản lượng trong nước ký hợp đồng 5%  lên khoảng 6,5 triệu tấn. Nhập khấu giảm vừa phải, bằng 2% chỉ còn hơn 11 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu tăng 5% so với cùng kỳ vượt quá một triệu tấn trong cùng kỳ.

 

nguồn:vsa